Archiv: !

DEN MÉDIÍ

Charakteristika projektu: Informuje o fungování a vlivu médií ve společnosti:
- žáci se ve třech dílnách seznamují se třemi formami mediálního sdělení prostřednictvím:
l. novin a časopisů
2. fotografií
3. televize a rozhlasu
V každé dílně jsou žáci seznámeni s jednotlivými formami sdělení, učí se orientaci v nich a rozdílům mezi zprávou a reklamou. V další části usilují za pomoci techniky (PC,fotoaparát, kamera, magnetofon) o vytvoření vlastního sdělení,
- vede k porozumění obsahu sdělení,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat.
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové .B.Bpráci, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní.

Den médií se na naší škole uskutečnil dne 21.5.2012 v našem kinosále. Všem zúčastněným gratulujeme za jejich skvělé prezentace a budeme se společně těšit na další úspěšné ročníky této akce.

Prezentace si připravili:

5.A - Přestávka v 5.A
5.B - Výlet na Benedikt
6.A - Hodina dějepisu
6.B - Pracovní činnosti
7.A - Kdo žil na hradě Hněvín?
7.B - Co jsme zažili v Mostě?
8.A - Marihuana
9.A - Video na rozloučenou
9.B - Strašidla