Archiv: !

MASOPUSTNÍ REJ

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Dne 1. 3. 2012 se konal v naší škole masopust. Masky se shromáždili v tělocvičně. Malé skupinky masek poté procházely školou a plnili různé úkoly. Za splněný úkol dostaly razítko a obrázek na vybarvení. Nyní probíhá hlasování o nejhezčí a nejstrašidelnější masku. Vítězové budou vyhlášeni rozhlasem a bude jim předána odměna.

Mgr. Jana Machová
Na fotografie se podívejte ve Fotogalerii.