Archiv: !

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Charakteristika projektu: Výrobky s velikonoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní
charakter:
- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,
- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).
Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Jako již tradičně každým rokem před Velikonocemi se u nás na škole konala velikonoční výstavka.
Tentokrát to připadlo na den 3. 4. 2012 (úterý). Výstavka trvala celé dopoledne. Vystřídalo se zde
mnoho dětí i dospělých, protože jsou pozvaní také rodiče, prarodiče a příbuzní našich žáků. Malí
návštěvníci si zde opět mohli vyrobit drobné předměty s tématikou Velikonoc a jara. Tentokrát to
byla přáníčka s motivy kuřátek, papírové velikonoční kraslice a různé druhy papírových vajíček. Opět
jsme zde vystavovali výrobky žáků naší školy s jarní a velikonoční tématikou. Byla zde k vidění i
nástěnka, na které si návštěvníci mohly přečíst velikonoční přísloví a koledy v různých nářečích, ale
také k čemu se svátky jara vztahují. U vchodových dveří je umístěna kniha návštěv, do které při
odchodu z výstavy, zapisují návštěvníci své dojmy z výstavy, ale také zároveň mohou napsat i
připomínky a návrhy na zlepšení. Jejich názory vždy velice vítáme.
Zde jsou vybrány zápisy z letošní výstavy:
„Velmi pěkná výstava, jste šikovní“.(Děti z 1. A, B 1. ZŠ Děkujeme)
„Výstava byla pěkná, dětem se líbila malovaná vajíčka, zajíčci, ovečky. Zajímavé nápady!!!“
(MŠ – Hutnická)
„Moc krásná výstavka, úžasné nápady“. (Děkujeme 4. ZŠ přípravná třída)
„Je to moc pěkné, máte šikovné ruce i nápady“. (Drobná z Mostu)
„Spousta zajímavých námětů, bylo úžasné, jak děti umějí o výrobku povídat, jak ho vyrábějí. Velice
příjemná atmosféra Velikonoc. Děkujeme“. (Povová Ivana uč. Mˇ3 Hutnická, Most)
„Výstava krásná! Jako každý rok. (Za Velebudice Hodková, Novotná, Tuzlarová)
Tolik pár vybraných příspěvků z naší knihy návštěv.
Myslím, že všechny výrobky se žákům a žákyním povedly, měly radost z práce, naučily se
spolupracovat i v jiných skupinách než je jejich třídní kolektiv. Získaly spoustu vědomostí o tradicích,
symbolech a oslavách Velikonoc. A přestože si zřejmě nezapamatují všechny informace, věřím, že
atmosféra při práci i předváděných činnostech v nich zůstane a bude jim pěknou připomínkou při
dalších velikonočních oslavách. Důležité je, že činnosti vykonávají s radostí, zaujetím a vědomím, že
potěší i ostatní.
Přestože letos byla účast na výstavce slabší (z důvodu zdobení břízek na náměstí), přesto se výstavka
opět povedla a všem účastníkům se líbila. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám
a žákům naší školy za krásné výrobky a hladký průběh výstavky. Také patří velký dík chlapcům 8.
ročníků za přípravu a závěrečný úklid haly po výstavce. A samozřejmě všem, kteří na výstavce
předváděli svou zručnost a ukazovali, co všechno umí a své zkušenosti předávali návštěvníkům.
Myslím si, že se nám opět podařilo navodit tu správnou velikonoční atmosféru.