Archiv: !

DÁMA

Charakteristika projektu: Stolní hra Dáma:
- rozvíjí smyslové vnímání, pozornost a soustředění,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- vede k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výkony,
- podporuje zdravou soutěživost,
- vede k poznávání vlastních pokroků a k chápání obecně používaných termínů a pravidel soutěže.
Přínos projektu: Rozvíjí logické uvažování, umožňuje získávání zkušeností v činnostech,
které přinášejí žákům radost, podporuje psychický vývoj žádoucím směrem, žáci se učí
překonávat stresové situace, podporuje proces sebezdokonalování se, žák se učí přijmout svou
prohru a uznat úspěch druhého. Vede k rozvoji kompetence k řešení problémů a k učení.


Dne 27.2.2012 proběhl na naší škole turnaj v dámě. Turnaje se zúčastnilo celkem 24 vybraných žáků ze 6. až 9. tříd ZŠP.

1. místo za 6. ročníky získal Milan PALDUS
1. místo za 7. ročníky Karel ČOBÁK
1. místo za 8. ročníky Zdeněk KOHOUT
1. místo za 9. ročníky Daniel HÝNA

V celoškolním finále byl nejlepším hráčem DANIEL HÝNA a obdržel tak diplom absolutního vítěze a školního finalisty.

Všem zúčastněným hráčům děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí, ročníkoví vítězové vyhráli hru „Dáma“.
Šachovnice pro výherce vyráběli chlapci 8. a 9. tříd v hodinách pracovních činností
a hrací kameny vyráběli žáci ve školní keramické dílně.

Šašková Lenka
Rak Petr