Archiv: !

LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální.

Dne 22.5. 2012 se v Litvínově na ZŠ praktické konaly závody v lehkoatletickém čtyřboji. Sportovci si zazávodili ve 4 disciplínách – sprint, běh, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Žáci byli rozděleni do 2 kategorií – starší a mladší.
Nejúspěšnější byli:
Roman Banda 4.A – běh 1000 m – 2. místo
– skok do dálky – 2. místo
Sabina Fraňová 5.A – skok do dálky – 3. místo
– běh – 3. místo
Zuzana Gorolová 5. A – běh 600 m – 1. místo
- běh 50 m – 1. místo
- hod kriketovým míčkem – 1. místo
- celkem 2. místo
Adéla Kulhánková 6. A – skok daleký – 1. místo
- běh 60 m – 3. místo
- hod kriketovým míčkem – 1. místo
- celkem 1. místo
Jiří Miškanič 7.A – běh 60m – 2. místo
Anička Bílá 7.B – hod kriketovým míčkem – 2. místo
Kristýna Olahová 8.A – běh 800m – 2. místo
Daniel Gebert 8.A – běh 1500m – 2. místo
- skok do dálky – 2. místo
- celkem 2. místo
Žáci Adéla Kulhánková a Daniel Gebert postupují do krajského kola v Ústí nad Labem.
Pochvalu za účast také získávají – Karel Bača 7.B, Ludmila Facunová 5.A, Lukáš Horváth 4.A a David Miker 4.A

Dne 31. 5. 2012 se žák Daniel Gebert ze třídy 8. A a žákyně Adéla Kulhánková ze třídy 6. A zúčastnili se krajského kola lehkoatletického čtyřboje v Ústí nad Labem. Do tohoto kola postoupili z okresního kola lehkoatletického čtyřboje, který se konal 22. 5. 2012 na stadionu v Litvínově.
V krajském kole se opět soutěžilo ve čtyřech disciplínách, běh na 60 m, běh na 800 a 1500 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. V celkovém pořadí se žák Daniel Gebert umístil na krásném pátém místě a žákyně Adéla Kulhánková na krásném 12 místě. Vzhledem k tomu, že zde byli žáci a žákyně z celého kraje, jsou tato umístění velmi pěkná. Dan si navíc odvezl 1. místo v běhu na 1500 m. Byl tedy nejlepší ze všech žáků, kteří se zúčastnili krajského kola. Byli jsme opět rádi, že jsme mohli naší školu reprezentovat v krajském přeboru a navíc se naši žáci umístili na pěkných místech. Opět se již teď těšíme na další ročník této soutěže a pevně věříme, že se z okresního kola opět někdo probojuje i do kola krajského.
Velmi bych tímto chtěla oběma žákům poděkovat za jejich výkony i chování a samozřejmě jim poblahopřát k jejich výkonům.
Napsala a nafotila Alena Niklová


Více na záložce Fotogalerie