Archiv: !

SPORTOVNÍ TURNAJE

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- posiluje vůli jednotlivců,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální.

Dne 21. 6. se na naší škole uskutečnil jako každoročně turnaj ve vybíjené dívek. Turnaj proběhl mezi ZŠ praktickou Jana Palacha, ZŠ Zlatnická Most a ZŠ speciální Litvínov. Bohužel se opět jako vloni nedostavily dívky ze ZŠ praktické Janov. Soutěžily mezi sebou pouze tyto tři školy.
Turnaj začínal v 9. 00 hodin. I když to zpočátku vypadalo, že se nám počasí nevydaří, během chvíle se udělalo hezky a ke konci turnaje nám i vysvitlo sluníčko. Na vyhlášení výsledků jsme tedy měli již velmi pěkně a dokonce jsme byly rády, že je vše již za námi.
Všechna tři družstva dívek se snažila, aby hrála co nejlépe. Na turnaj se připravovala společně se svými paními učitelkami. Od začátku bylo znát, že si dívky s sebou přivezly sportovní náladu a bojovného ducha. Pro každou školu byly připraveny i ceny, podle místa, na kterém se umístila a samozřejmě i diplomy. A tady je již umístění na turnaji:
1. Místo ZŠ praktická Jana Palacha Most
2. místo ZŠ Zlatnická Most
3. místo ZŠ speciální Litvínov
Vzhledem k tomu, že turnaje se zúčastnily pouze tři školy, umístily se všechny na stupních vítězů. Jak je vidět z výše napsaného umístění, naše škola tentokrát zvítězila. Chtěla bych tímto velmi poděkovat všem dívkám, které se turnaje zúčastnily. Dívky hrály velmi dobře a první místo mají zasloužené. Pevně věřím, že i dívkám se turnaj a boj o první místo včetně cen líbil, a že příští rok si toto vítězství obhájí.

Alena Niklová