Archiv: !

VYUŽITÍ PC - SOUTĚŽ

Charakteristika projektu: Zásady bezpečného používání internetu, využití internetu k ověření znalostí:
- vyhledávání potřebných informací,
- uplatnění získaných vědomostí a dovedností formou online testu na Internetu,
- zábavnou formou využívání počítačové sítě k ověřování znalostí a získání informací,
- získávání aktuálních informací o bezpečném používání internetu.
Přínos projektu: vede žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí, rozvíjí schopnosti spolupracovat a respektovat pravidla práce v týmu, rozvíjí logické uvažování. Rozvíjí kompetence komunikativní, k řešení problémů a k učení, výběr nejvhodnějšího způsobu řešení problémových situací.


V naší škole proběhla dne 15. května 2012 soutěž informatiky, které se zúčastnili žáci naší školy. V této soutěži si žáci prohloubili znalosti s PC. Soutěž se uskutečnila ve dvou kategoriích. 5. -6. třídy a 7. -9. třídy. Výsledky byly velmi těsné, a proto bylo opravdu těžké zvolit konečné vítěze.
Výsledky soutěže:
1. kategorie - 3. místo 6.B ( Leona Grunzová, Milan Paldus )
- 2. místo 5.B ( Aleš Balog, Petr Vávra)
- 1. místo 5.A ( Robert Tran, Michal Matucha)

2. kategorie - 3. místo 9.B ( Káťa Litauská, Míša Madajová)
- 2. místo 8.A ( Jára Pospíšil, Zdeněk Kohout)
- 1. místo 9.A ( Josef Kököny, Lukáš Košulič)

Soutěž připravili Petr Rak s našimi praktikanty Jakubem Mokrohajským a Michaelem Stroleným