Archiv: !

ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL

Charakteristika projektu: Tvorba a vydávání školního časopisu, má mezioborový a mezikulturní:
- rozvíjí schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,
- přispívá k využívání vlastních schopností při týmové práci,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat,
- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti,
- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy.
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové práce, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní. Zapojení žáků do mediální komunikace prostřednictvím tvorby vlastního sdělení.


V průběhu prvního pololetí se vystřídalo v redakci deset redaktorů, odešli bohužel ti zkušenější. Začátečníci se ve druhém pololetí naučili vše potřebné, abychom mohli i nadále pokračovat v této letité tradici. V současnosti pracují v redakci čtyři redaktoři, tři děvčata ze VI.A a jeden hoch z VIII.B.
Během několika měsíců zvládli začátečníci psaní ve wordu, vyhledávání a kopírování článků z webových stránek, vkládání wordartů i klipartů, pracovat s fotografií a upravovat vzhled stránek. Také se plně zapojili do tisku a kompletování časopisu. Perfektně též proběhly objednávky a prodej časopisu.
Vydali jsme pět výtisků, který je shrnutím školním akcí, proběhách projektů, úspěchů jednotlivců i třídních kolektivů. Snažili jsme se přidat i zajímavé doplňovačky, skládanky a omalovánky pro mladší spolužáky, aby nebyl časopis jen „čtecí“. Atraktivitu článků doplňujeme fotografiemi, které už redaktoři umí upravovat i vkládat do dokumentu. Redaktoři sami vybírali témata, která je zajímají a chtějí se podělit s ostatními o své zájmy a koníčky. Objevily se tedy články o zvířecích rekordmanech, o tetování, o psech, kteří jsou vhodnými kamarády pro děti, o filmech a hercích, o sportech i výjimečných sportovcích. Nezapomněli jsme ani na Vánoce a Velikonoce, vždy jsme se společně snažili najít zajímavosti z historie i nové trendy.
Dobře funguje týmová spolupráce, redaktoři si vzájemně pomáhají a doplňují. Společné úsilí je odměněno pochvalou spolužáků i učitelů, kterým se časopis líbí a objednají si vždy další číslo. Jediným handicapem je formát a černobílé provedení časopisu, to snižuje jeho kvality. Naštěstí máme webové stránky školy, kde je časopis v barevné verzi.
Redaktoři se těší, že budou vydávat časopis i v příštím školním roce, což mě osobně těší.
Napsala Mgr.Ivana Horňáková, vedoucí kroužku