Archiv: !

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání,
- posiluje své sebevědomí,
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.


Školní akademie v letošním školním roce byla velmi zdařilá, téměř každá třída ZŠP vyslala dva účinkující zástupce a tak se v hledišti sešlo mnoho diváků. Ze ZŠS přišli podpořit představení milí rodičové a tím se zaplnila všechna sedadla. Každé vystoupení bylo perfektně secvičené, žáci projevovali upřímnou radost potleskem a fotoaparáty nestačily fotit.
Děkuji za spolupráci žákům, asistentům, učitelům, panu školníkovi. Děkuji vedení školy za podporu.
Tím, že školní akademie je společná pro ZŠP, ZŠS a PrŠ, mohou nejen učitelé a asistenti, ale i rodiče porovnat nelehkou práci s postiženými dětmi. Jsem velmi ráda, že je možnost tohoto setkání.
Akademie se zúčastnily všechny třídy ZŠS a ze ZŠP: 1.A, 3.A, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 7.B, 9.B a zástupci tříd: 7.A, 8.A, 9.A.
Více najdete ve fotogalerii....nafotila Mgr. Ivana Horňáková

Mgr. Dáša Kubíková