Archiv: !

ZRUČNÉ DÍLNY

Charakteristika projektu: Soutěž zručnosti – pracovní techniky:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- posiluje schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence pracovní.

Také na záložce Fotogalerie......

Svoji šikovnost si opět po roce vyzkoušeli chlapci 9. ročníků při „Soutěži Zručnosti“, která se konala dne 24. ledna 2012 v dílně pracovních činností. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 žáků z 9. A,B.
Úkolem bylo zhotovení kleštiček na cukr z plastu. Žáci si zde otestovali svoji dovednost při přesném vyřezávání a také si při tvarování plastu horkovzdušnou pistolí ověřili proč je název plast odvozen od slovíčka plasticita = tvarovatelný.
Nejlépe povedený výrobek měl žák z 9. A Radek Suk, který se umístil na prvním místě, Na druhém místě se umístil Jiří Vágner z 9.B a Josef Kököny z 9.A, jejichž výrobky byly srovnatelné. Třetí místo obsadil Roman Chromý z 9. A.
Rak Petr


Soutěž zručnosti dívek ze 7.A a 7.B proběhla dne 26.1.2012 v hodinách pracovních činností. Dívky si zopakovaly stříhání tvrdého papíru dle předlohy, přišívání knoflíku se 4 dírkami, háčkování řetízku a obšívání. Konečný výrobek – jehelníček ve tvaru srdce.
1. místo – Zuzka Suková 7.A
2. místo – Anička Štefanová 7.B
3. místo – Nikola Sirmaiová 7.A
Děvčata zvládla za 3 vyučovací hodiny zhotovit krásné výrobky a ještě si zopakovala hned několik pracovních postupů, která se v rámci pracovních činností ve škole naučila.
Mgr. Hana Slapničková a Ilona Ottmarová

Dne 27. 1. 2011 proběhla soutěž pracovních činností chlapců 6. ročníků ZŠP „Zručné dílny“. Téma práce bylo – práce s plastem – výroba lžíce na obuv. Cílem soutěže bylo procvičení tvarování plastů, vrtání a pilování. Na prvním místě se umístil Jan Kándrá z 6. A, na druhém místě skončili dva žáci, Daniel Pokuta z 6. B a Daniel Hájek z 6. A, pěkné třetí místo získal Patrik Tokár z 6. B. Práce se povedla všem žákům a bylo velmi těžké vybrat ze všech výrobků ty nejlepší. I z tohoto důvodu byla vybrána dvě druhá místa.
Napsala a nafotila Alena Niklová
Lenka Šašková

Téma práce – Plastické hmoty – Kleštičky na cukr
Dne 30. ledna 2012 proběhla ve školních dílnách mezitřídní soutěž zručnosti chlapců 8. tříd. Téma práce bylo – řezání pilování a tvarování plastických hmot a ohýbání hmot teplem.
Soutěže se zúčastnilo 9. žáků.
8. A – David Polák 8. B – Martin Kroka
Jaroslav Pospíšil Michal Hauk
David Vašek Jan šamko
Zdeněk Kohout Alexandr Holub
Lukáš Kica
Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a výherci dostali malý dárek.
Všem zúčastněným děkujeme a výhercům blahopřejeme.
1. místo Jaroslav Pospíšil 8. A
2. místo Martin Kroka 8. B
3. místo Jan Šamko 8. B
Napsala a nafotila Lenka Šašková
Alena Niklová


Dne 1. 2. 2012 se uskutečnila soutěž zručnosti dívek 6. ročníku.
Dívky měly za úkol ušít látkový sáček s tunýlkem na provlečení tkaničky, přišít na sáček knoflíky na ozdobu, uháčkovat řetízek a provléknout ho tunýlkem. Dívky se statečně s úkolem popraly. První místo obsadila A. Kulhánková, druhé místo N. Víznerová a třetí místo N. Bendíková, všechny ze třídy 6. A. Vítězky byly odměněny diplomem a sladkou odměnou.
Martina Čáková