Archiv: !

REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

Charakteristika projektu: Zvelebení prostředí školní zahrady tak, aby bylo možno pozemek využívat nejenom na pracovní činnosti, ale také k výuce a relaxaci:
- učí žáky kladnému vztahu k přírodě,
- učí žáky ctít vlastnoručně vytvořené hodnoty,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- učí žáky používat správné technické postupy, plánovat práci,
- vytváří u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí,
- pomáhá uvědomit si význam zdravého životního stylu,
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- učí žáky pracovat v týmu,
- rozvíjí pozitivní vztah k manuální činnosti.
Přínos projektu: Vede k rozvoji kompetence pracovní, sociální, personální a občanské; zapojení žáků do zvelebení a následného využívání společných prostor školního pozemku.

Školní zahrada se během roku se přeměňuje podle dlouhodobého plánu, a to tak, že je již rozdělena na část výukovou, relaxační, pracovní, sportovní. Byly rozmístěny krmítka a budky pro ptáky, které v rámci Pč vyrobili žáci 2. stupně ZŠP, Dali se základy Školičce v přírodě (zpracovaly Jitka Doušová a Jana Hofferová) v rámci projektu EU peníze školám (projekt zpracovala zást.Lenka Brunnerová), buduje se naučná stezka z téhož projektu. V rámci projektu „Dešťové kapky – radost a užitek“ (projekt zpracovala p. uč. Jana Hofferová) zajišťujeme sběr dešťové vody, kterou se zalévá zahrada a po ukončení projektu i skleník. Pravidelnou údržbu travnatých ploch a křovin zajišťuje p. školník.
Velký dík patří učitelům Pracovních činností, zvláště pak p. uč. Lence Šaškové a p. uč. Rakovi, kteří jsou koordinátory prací na školní zahradě.
Lenka Brunnerová

Na naší školní zahradě se zabydlela zvířátka, ptáčci, veverky a také jsme zde měli možnost vidět i zajíce.