Archiv: !

BAREVNÁ ŠKOLA

Charakteristika projektu: Rozzáření a zpestření interiéru chodby a vstupu do tříd v ZŠP barevným nátěrem dveří, změnit šedé prostředí školy na pozitivní barevnou, a tím navodit veselejší náladu – Prostředí vychovává:
- zapojuje žáky aktivně do dění a zvelebování školy,
- přispívá k vytváření pozitivního emočního klimatu třídy a školy: tady se cítím dobře,
- učí žáky ctít vlastnoručně vytvořené hodnoty,
- vytváří u žáků pozitivní vztah ke své třídě,
- přispívá k vytváření pocitu sounáležitosti - moje třída-sem patřím
- rozvíjí představivost, fantazii a tvořivé myšlení,
- rozvíjí pracovní návyky a dovednosti - práce s barvou, příprava a úklid pracovních pomůcek, dodržovat pracovní postupy,
- rozvíjí tvořivost žáků.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

V únoru 2012 byla vyhlášena soutěž O nejhezčí malbu na zeď v rámci projektu.


Místnost, kde se skladuje pracovní nářadí potřebné na školním pozemku, byla v hrozném chaosu. Nářadí se různě povalovalo, v místnosti ležela spousta věcí, o jejichž účelu se dalo diskutovat a tak jsme dospěli k názoru, že to chce změnu.
A tak se učitelé Šašková a Rak s žáky v rámci hodin PČ vrhli na vyklizení místnosti. Vše se probralo, nářadí opravilo a nepotřebné zlikvidovalo. Bylo překvapením, jak velká místnost nářaďovna je. Potom se žákům podařilo místnost vymalovat. Bílou barvu na zeď a věci potřebné k bílení obstarala paní učitelka Šašková od soukromé malířské firmy „Šašek“. Dále darovala naší škole firma „Labar s.r.o.“ různé odstíny barev a tak za pomocí žáků hlavně z 9. A, 7. B byla místnost vymalována bílou barvou a metodou promítání obrázku na stěnu pomocí projektoru byly přeneseny vybrané obrázky na zeď, které poté žáci sami vymalovali. Zda se jim to podařilo, můžete posoudit sami. Náš pan školník Charamza přispěl také velkým kusem práce při montáži nového boxu na ukládání nářadí, který poté žáci natírali barevně, a nářadí bylo označeno barvou boxu, aby každý věděl, co kam patří.
S velkým kusem práce také přispívají žáci 7. B S ZŠS pod vedením paní učitelky Proškové, kteří zkrášlují skříně barevným nátěrem. Dílo jim jde pěkně od ruky.
Vyklizením místnosti nám také vznikl prostor pro výtvarnou žákovskou tvorbu a tak se zrodil nápad vyhlásit soutěž o „ Nejkrásnější malbu na zeď“. Do této soutěže se zapojilo celkem 33 autorů. Všechny návrhy se vztahuji k zahradě. Vybírat nejhezčí návrh byl obtížný úkol, nakonec bylo rozhodnuto pro návrh třídy 2. PrŠ paní učitelky Horňákové. Tato třída v současné době pracuje na překreslení svého návrhu na určenou zeď. Po nakreslení je čeká sladká odměna ve formě dortu od garanta soutěže - paní ředitelky Slapničkové.

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí malbu na zeď
Do soutěže o nejhezčí malbu na zeď v nové nářaďovně se zapojilo celkem 33 autorů. Všechny návrhy se vztahuji k zahradě. Vybrat ten nejhezčí návrh bylo velice složité ale nakonec bylo rozhodnuto pro návrh třídy 2. PrŠ.
Tato třída v současné době pracuje na překreslení svého návrhu na určenou zeď. Po nakreslení je čeká sladká odměna ve formě dortu od garanta soutěže paní ředitelky Slapničkové. Jak se rodila vítězná malba na zdi v nářaďovně? Najdete na záložce Fotogalerie - album Vítězná malba.
Vítězům gratulujeme a přejeme dobrou chuť
Nekolová J., Rak P.

Více ve Fotogalerii...