Archiv: !

TŘÍDĚNÍ ODPADU, SBĚR VÍČEK

Charakteristika projektu: Třídění odpadů v rámci školy (plasty, papír,…), sběr víček:
- podílí se na ochraně životního prostřed,
- vede k hospodaření s odpady,
- vybudování návyku a pochopení smyslu třídění odpadů,
- druhotné použití vhodných odpadů v rámci pracovního vyučování.
Přínos projektu: umožňuje pochopení souvislosti ochrana životního prostředí a hospodaření s odpady, podněcuje aktivitu a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí. Vede k rozvoji kompetence občanské.

V září 2011 ve třídě IX.B došlo k dohodě a závazku, že každý žák donese 1x za měsíc 10 víček od pet lahví a 1 kg sběrového papíru. Jiří V., Dominik S. a Michaela M. byli nejaktivnější a svůj závazek slpnili již v předstihu. Kateřina L. a Alena D. donesly několik víček a baterií. Je velká škoda, že ostatní spolužáci se nepřipojili a vždy přesně věděli, proč nic nemohli přinést.
Za třídu IX.B Mgr. Kubíková Dáša


I v letošním školním roce se naše škola aktivně zapojila do sběru papíru a víček od PET lahví.
Staré noviny, časopisy, reklamní letáky, směs kancelářských papírů, kartony, knihy i smíšený papír (jako obaly od mouky, plata od vajec apod.) nosí do školy všichni - od nejmenších žáčků až po žáky Prš. Aktivně se zapojují též někteří učitelé i ostatní pracovníci školy.

Děti též nosí víčka od PET lahví. Z těchto víček si také děti vyrobily (s pomocí p. učitelky
Žanety Proškové) učební pomůcky. Učí se na nich poznávat barvy, počítat atp.(viz foto).
V letošním školním roce 2011/2012 se naše škola zapojila do soutěže ve sběru papíru a víček od PET lahví.
Žákům se od září do konce května podařilo nasbírat 2.030 kg papíru, za který škola obdržela částku 3.248,- Kč. (V letošním šk. roce tak bylo nasbíráno o 210 kg více, než v loňském roce)
Za sběr víček jsme obdrželi částku 700,- Kč
Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2012/2013

(Dle statistiky každá tuna recyklovaného papíru může ušetřit asi 14 stromů. Naši žáci nanosili za dva roky 3,85 tuny papíru, takže ušetřili asi 55 stromů)
Zapsala: Šašková Lenka