Archiv: !

DIVADÝLKO 2012 CHOMUTOV

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity - schopnost přinášet nápady a originalitu

- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání
- posiluje sebevědomí žáků
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; komunikativní.

Pirát z Karibiku v Chomutově! Že vám to nejde dohromady? Ale učitelky a žáci ZŠS ho opravdu potkali, a to ve čtvrtek 10.5. 2012 na 14. ročníku nesoutěžní přehlídky dramatické tvorby žáků speciálních škol. Pirát v podání herce Zdeňka Turka totiž uváděl Divadýlko 2012 v Chomutově. A naše ZŠS nemohla samozřejmě chybět. Letos jsme naše vystoupení nazvali POD PEŘINOU. A na jevišti jsme pod peřinou snili pohádkový sen, ve kterém se nám zjevila celá řada pohádkových bytostí. Velice nás potěšila chvála od ostatních souborů, které se přehlídky také zúčastnily. Bylo jich celkem 7, dokonce se poprvé zúčastnila škola z německého Annabergu. Kromě krásných zážitků a drobných dárků jsme si přivezli tradiční sladkou odměnu – nádherný dort.

PaedDr. Iva Gregorová
učitelka ZŠS


Více v záložce fotogalerie