Archiv: !

VÝMĚNA HRAČEK

Charakteristika projektu : Každý zúčastněný žák vybere ve svém pokojíčku hračku, se kterou si již nehraje a myslí si, že by mohla potěšit jiného žáka. Tu v daném termínu donese do školy. Všechny hračky budou v daný den umístěny v tělocvičně. Z nashromážděných hraček si následně může každý žák vybrat hračku jinou. Nepotřebná hračka pro jednoho, se pak stává zajímavou pro druhého a v předvánočním čase jistě každého potěší.

Přínos projektu : Vede k uvědomění si hodnot k starým věcem, rozvíjí a formuje k nim kladný citový vztah. Rozvíjí vnímavost a chápání významu věci, vzájemných vztahů a souvislostí, přináší radost. Dále formuje kladné mezilidské vztahy a pocit sounáležitosti.


Předvánoční čas si třídy ZŠS a 1. – 5. ročníku ZŠP zpestřily výměnou hraček. Takových hraček, se kterými si již doma nehrají a myslí si, že by se mohly líbit jinému spolužáku. Na akci se sešlo nepřeberné množství plyšáků, autíček, dinosaurů, ale i kartičky Šmoulů a pro převážnou část žáků atraktivní vodní bomby. Každý si našel a odnesl „novou“ hračku, která tak našla uplatnění v jiných dětských rukách.
napsala: Mgr. Žaneta Prošková
foto: Mgr. Žaneta Prošková