Archiv: !

Vyrábíme z přírodnin - ŠD

Během vycházek si děti ze ŠD nasbíraly přírodniny-listy , šípky,žaludy,jeřabiny…
Ze šípků a kousků brambor navlékly korálky. Draka zdobily listy,kaštany,žaludy…
Ve školním projektu Den stromů jsme vyrobili plakát.
Stromem ŠD je bříza. Žáci si na vycházce vybrali strom,
změřili obvod kmene,provedli frotáž z kůry stromu.

Věra Kašparová