Archiv: !

Náš strom

V měsíci říjnu byl vyhlášen ve škole projekt Náš strom, jehož cílem bylo vyhledat na vycházce strom, vyfotografovat ho, změřit obvod kmenu, nasbírat listy a plody a na velký papír zpracovat koláž. Do projektu se zapojilo 22 tříd a školní družina. Všechny třídy odvedly velmi pěknou práci, jejich koláže vyzdobily vestibul školy naproti šatnám. Jděte si je se žáky prohlédnout. Koláže jednotlivých tříd mezi sebou také soutěžily, vítěze teprve poznáme ve středu 2. 11. při předávání diplomů.
Foto dodali učitelé jednotlivých tříd.
Napsala: Mgr. Jana Hofferová