Archiv: !

Průběžné hodnocení projektu Složité životní situace

V rámci projektu žáci a žákyně zhlédnou každý měsíc příběhy foto-seriálů a vyplní přiložené dotazníky. Před samotným vyplněním dotazníku, děti se svou paní učitelkou hovoří k danému tématu a odpovídají na otázky položené paní učitelkou. Otázky paní učitelky dostanou od metodika prevence (ke každému nosiči CD jsou tyto metodiky přiloženy a vypracovány výrobcem CD nosičů – tedy nadací).
A jak průběžně se projekt plní? 6. třídy ještě navíc vytvořily k příběhu a k vyplněným dotazníkům příběhu „Krádež“ vlastní komiks, který byl vyvěšen na nástěnce primární prevence. K příběhu „Zvířátko“ si každý žák a žákyně nakreslil svůj obrázek psa. A k příběhu „Sklenička“ vytvořili v rámci PČ papírovou koláž, vztahující se k příběhu.
8. A vytvořila vlastní komiks k příběhu „Žárlivost“. I všechny ostatní třídy se do projektu velmi dobře zapojily. Koukají na foto-seriály, hovoří s paní učitelkami na dané téma, zodpovídají na položené otázky, vyplňují dotazníky a většina z nich i vybarvuje obrázky na dotaznících.
Všem učitelům i žákům a žákyním, bych tímto chtěla velmi poděkovat za to, jak pěkně se do projektu zapojili a společnými silami ho plní. Také doufám, že jim příběhy, které zatím společně zhlédli, přinesly odpovědi na některé otázky a zároveň ponaučení z příběhů. Ještě jednou jim všem velmi děkuji. A zároveň připojuji fotografie z plnění projektu.
Alena Niklová – realizátor projektu a metodik primární prevence
Mgr. Věra Štičková – metodik primární prevence a spolupracovník na výsledcích projektu