Archiv: !

Muzikoterapie

V úterý 15. 11. se 5 tříd ZŠS vydalo do Podkrušnohorského centra pro rodinu v Mostě, které připravuje zajímavé akce pro rodiny s dětmi s postižením. Spolupráci s tímto centrem jsme navázali prostřednictvím paní učitelky Tučkové. Chtěli bychom centrum přiblížit rodičům i dětem z naší školy za pomoci muzikoterapie. Prožili jsme dopoledne plné her, zpívání, tancování i malování. Děti si zopakovaly známé písničky a tanečky a zahrály si na různé rytmické nástroje. Úspěšně se zapojily i děti s těžším handicapem. Panovala zde příjemná, přátelská atmosféra, děti měly dobrou náladu, uvolnily se a chovaly se k sobě kamarádsky. Už se všichni těšíme na další ,,muzicírování“, které uskutečníme v předvánočním čase, tentokrát za přítomnosti rodičů.


Iva Gregorová, učitelka ZŠS