Archiv: !

Muzikoterapie II

Dne 8. 12. jsme se opět sešli v Podkrušnohorském centru pro rodinu, abychom si společně v předvánočním čase zazpívali, zatančili a zahráli na oblíbené hudební nástroje. Tentokrát jsme na tuto akci pozvali i rodiče, abychom jim ukázali, co všechno jsme se ve škole naučili. Zazpívali jsme si oblíbené písničky a doprovodili je hrou na rytmické nástroje, k některým písním jsme přidali ještě taneček. Protože se blíží Vánoce, nemohly chybět ani koledy. Rodiče byli mile překvapeni a žáky odměnili potleskem. Všichni žáci se s radostí zapojili a užili si tak zábavné dopoledne.
Věra Tučková, učitelka ZŠS
Fotografovala Iva Gregorová, učitelka ZŠS