Archiv: !

Realizace projektu Složité životní situace s následným focením

Dnešní svět můžeme dětem a mládeži nastolit různé životní situace. Vlastní vinou, vlivem rodinného i okolního prostředí se mohou dostat do situací, které neumějí řešit nebo se je rozhodnou řešit nesprávným způsobem. Toto nesprávné řešení se pak může negativně projevit v celém jejich dalším životě. Mnohdy ani rodiče nevědí jak se v takovéto životní situaci zachovat, a proto ani oni nejsou schopni svým dětem pomoci. Nástrahy číhají na děti a mládež na každém kroku a proto je nutné se s těžkou životní situací umět vypořádat, abychom si důsledky nesprávného řešení nenesli do dalšího života.
Protože budoucnost jsou naše děti, jejich budoucnost máme ve svých rukou, na nás záleží, jakým směrem se vydají, jací lidé z nich vyrostou a kterých životních hodnot si budou vážit. Udělejme proto maximum, aby měli šťastné dětství a ukažme jim správnou cestu. Naučme je zvládat těžké životní situace a ukažme jim, jak se v nich správně zachovat.
Z tohoto důvodu naše škola ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534 v rámci primární prevence vypracovala projekt nazvaný „Složité životní situace“. Tento projekt je realizován ve spolupráci s OBČANKÝM SDRUŽENÍM VOLÁNÍ NADĚJE. Z tohoto sdružení byly objednány CD disky, na kterých jsou foto-seriály s různými situacemi, do kterých se naše děti mohou dostat.
Cílem projektu je ukázat a upozornit žáky a studenty netradiční a zábavnou formou na problémové situace v životě dětí a mládeže. V těchto tematicky zaměřených komiksech ze současného života dětí a mládeže, jsou skryté návody jak řešit různé životní situace a problémy. Scénáře jsou vytvořeny na základě pravdivých příběhů jednotlivých osob. Vypráví o skutečném životě dětí a problémech dnešní mládeže. Jsou upraveny do čtivé podoby a nafoceny fotografiemi vykreslujících průběh děje jednotlivých příběhů. Ve foto-seriálech je snaha vždy upozornit na nějaký problém nebo na nějakou životní situaci (šikana, rasismus, domácí násilí, sebevražda, krádež, alkohol atp.). Podobné foto-seriály jsou dětmi a mládeží velmi oblíbené a znají je z časopisů. Žáky tyto příběhy lákají svou netradičností a také tím, že se zde setkají se známými českými osobnostmi, které se do výroby příběhů zapojili. Jedná se o výchovně preventivní seriály.
Příběhy jsou určeny pro věkovou kategorii v rozmezí 10 – 18 let. Tato věková kategorie bude ještě rozdělena do dvou skupin, podle daného tématu a příběhu, aby se vztahovala k věku dětí a studentů a pochopení daného tématu.
1. Kategorie – žáci 5. – 7. ročníků ZŠ praktické (10 – 14 let)
Kategorie – žáci 8. – 9. ročníků ZŠ praktické (14 – 16 let) a studenti Praktické školy (15 – 18)
Foto-seriály jsou dětem a studentům promítány v rámci vyučujících hodin Člověk a jeho svět, Občanská výchova a Rodinná výchova. Každých 14 dní je žákům promítnut jeden příběh, o kterém si v hodině společně s učiteli povídají a hledají nejlepší a správné řešení zvládnutí situace. V závěru hodiny je žákům předložen dotazník, který se vztahuje k danému tématu, na který děti na základě shlédnutého příběhu a následném rozebrání situace s učitelem odpovídají. Tyto dotazníky jsou pak metodikem prevence zpracovány a vyhodnoceny a vyhodnocení se objeví na nástěnce primární prevence. Dotazníky, vytváří metodik primární prevence, který je i hodnotí.
24. listopadu přijeli na naši školu 2 lektoři z OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VOLÁNÍ NADĚJE, kteří během celého dopoledne uskutečnili besedu pro žáky obou kategorií. Zároveň čas u nás využili tím, že s vybranými dětmi (se souhlasem rodičů) nafotili jeden z dalších výchovných foto-seriálů. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak se takový příběh vyrábí. Na vlastí kůži si vyzkoušely i to, jak je náročné, takový jeden příběh nafotit a kolik to zabere času. Pan Patrik Hujdus, předseda Rady sdružení a také lektor, který děti nejdříve seznámil se sdružením a s jeho aktivitami, si pro děti přivezl námět na foto-seriál nazvaný „Půjčka“. Tento příběh je na téma finanční gramotnosti dětí, ve kterém dojde k půjčení peněz od lichváře a k následným komplikacím spojeným se snahou peníze vrátit (vyhrožováni, krádež, vymáháni atp.). Všechny děti byly z focení komiksu nadšené i z přístupu pana Hujduse. Velmi se o vše zajímaly, výborně při focení spolupracovaly a zažily při něm i spoustu legrace.
Toto focení bylo zároveň odměnou pro žáky, kteří se aktivně na projektu podílejí a nejvíce spolupracují. Je to odměna za jejich spolupráci a snahu. Každé z dětí, které se focení zúčastnilo, dostane také po jeho dokončení vlastní CD s tímto příběhem.
Velice rádi bychom ve spolupráci se Sdružením pokračovali i po skončení projektu.


Napsala Alena Niklová – metodik primární prevence a realizátor projektu
Nafotila Mgr. Ivana Horňáková