Archiv: !

Paní Zima

Je název výtvarné soutěže, do které se zapojilo 24 tříd, školní družina a Kroužek dovedných rukou. Žáci se svými učiteli vytvořili velké plakáty s tématem zimy, které vyzdobily chodbu u kanceláří. Vedení školy a správní zaměstnanci, každý svými pěti hlasy, vybrali nejhezčí práce. A kdo zvítězil? První místo získala třída 8. A /č. 11/, na druhém místě se umístila třída 4. AS /č. 20/ a na třetím místě skončila třída 1. A /č. 1/. Vítězné třídy dostaly diplom a malé odměny, ostatním soutěžícím bylo předáno čestné uznání jako poděkování za účast v soutěži.
Napsala: Mgr. Jana Hofferová
Foto: třídní učitelé a sl. asistentka Jana Hofferová