Archiv: !

SNOEZELEN - speciální terapeutická místnost

Snoezelen – speciální terapeutická místnost.
ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola v Mostě 14.3.2012 slavnostně otevřela novou speciální terapeutickou místnost pro žáky ZŠ speciální. Oficiálního otevření se zúčastnili zástupci KÚÚK (Mgr. Miluše Mrázová za odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Oldřich Bubeníček, krajský zastupitel a předseda Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost), zástupci města Mostu (Ing. Vlastimil Vozka, primátor města Mostu a Ing. Luboš Pitín, náměstek primátora) a generální ředitel společnosti Coal Services a.s. Ing. Pavel Chyla.
Coal Services a.s. věnovala škole na projekt Snoezelen 50 000 Kč. Celý projekt zorganizovala Veronika Řáhová, vychovatelka školní družiny.
Snoezelen
Prostory takovéto místnosti jsou navrženy s důrazem na aktivizaci všech smyslů, a to pomocí např. barevných a pohyblivých světelných efektů pro zrak, relaxační hudby pro sluch, aromaterapie pro čich, vodní postele pro rozvoj uvědomování si vlastního těla atd. Prostřednictvím snoezelen místnosti bude žákům poskytován multisenzorický zážitek.
Je to relaxační a stimulační terapie respektující potřeby, volbu a rytmus žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s kombinovanými vadami a s autismem. Vychází z předpokladu, že lidské smysly jsou snadno oslovitelné v příjemném prostředí. V příjemné a bezpečné atmosféře je možné selektivně a účinně oslovit smysly a zároveň žákům poskytnout prostor pro jejich spontánní reakce. Při odstranění všech rušivých podnětů se žáci mohou zaměřit jen na vybrané intenzivní smyslové vjemy zvukové, hmatové a zrakové.
Významné efekty terapie:
dosažení emočního a psychomotorického zklidnění dětí (uvolnění, spokojenost dítěte, odbourání stresu a napětí, snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity), rozvoj smyslového vnímání,
polohování, zlepšení komunikace a porozumění a aktivace žáka.

V Mostě dne 15. 3. 2012 Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy