Archiv: !

Logopedický kurz

V úterý 13.3. navštívilo naši školu 16 účastnic kurzu logopedické prevence. Budoucí logopedické asistentky se prakticky seznámily s různými poruchami řeči, s používáním znakové řeči při vyučování a s alternativními formami komunikace, zvl. u autistů. Účastnice obdivovaly hlavně chování těžce postižených dětí a odborné znalosti a přístup učitelek, které je s prací na ZŠ speciální seznámily.

PaedDr. Iva Gregorová
učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu