Archiv: !

Znakované divadlo

Před velikonočními svátky jsme dostali pozvání z České komory tlumočníků znakového jazyka na divadelní představení pro neslyšící. Neváhali jsme a vyrazili do Prahy. Představení se uskutečnilo v divadle Kampa ve staré části Prahy, a proto i cesta byla pro nás velmi zajímavá. Divadelní představení, které jsme shlédli se jmenovalo „Zlatý kolovrat“ a bylo připraveno na motivy básně K.J.Erbena. Před samotným představením byla sehrána ještě humorná scénka „Konkurz na tlumočníka“. Samotné vystoupení bylo neuvěřitelně strhující a překvapující zároveň. Za velmi zajímavou považujeme i výpravu celého představení, kterou připravila japonská výtvarnice Yumi Mráz Hayashi. Celé představení bylo nastudováno studenty Výchovné dramatiky pro Neslyšící na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Závěrem se nás organizátoři i samotní herci zeptali, co se nám nejvíce líbilo a zda jsme všemu znakovanému dobře rozuměli. Z Prahy jsme odjížděli s nadějí, že se něco podobného bude ještě opakovat a my se toho budeme moci opět zúčastnit.
Třída 10.B S +
Jelínková, Maxová