Archiv: !

INFORMACE PRO RODIČE - šk. rok 2012/2013

„Slunce svítí všem“
Základní škola, Jana Palacha 1534, Most
Od 1. září 2012 otevíráme 1. a 2. třídu pro žáky:
• s vadami řeči
• po odkladu školní docházky ze zdravotních důvodů
• s tělesným, zrakovým, sluchovým či jiným zdravotním postižením
• pro žáky, kteří v 1. třídě obtížně zvládají učivo
Vzdělávání bude probíhat podle vzdělávacího programu pro základní školy.
Výhody:
• menší počet žáků ve třídě
• individuální přístup
• odborníci – speciální pedagogové se specializací na logopedii a vzdělávání žáků s postižením
• bezbariérová škola
• vybavení školy speciálně pedagogickými pomůckami a odbornými učebnami
• spolupráce se Speciálně pedagogickými centry
• školní jídelna, školní družina a zájmové kroužky
• plně kvalifikovaná výchovná poradkyně, koordinátorka ekologické výchovy, metodička prevence a ICT koordinátor

Nabídka pro rodiče žáků:
• osobní prohlídka školy kdykoliv po domluvě - 476 700 000, vedeni@specmo.cz
• www.specmo.cz