Archiv: !

Pěstování zeleninových natí

Pěstování zeleninových natí v interiéru
V měsíci dubnu jsme s chlapci 8. ročníků v rámci PČ zasadili cibuli sazečku, starali jsme se o ni každý den ve třídě. Zasadili jsme ji pro následné využití její natě. Zasadili jsme ji do tří nádob. Do každé nádoby jsme vysadili 3 cibule. Zároveň jsme do každé nádoby dali cibule jinak hluboko. Chtěli jsme se přesvědčit, v které nádobě nám cibulky nejlépe vyrostou. V nádobě číslo 1 jsme zasadili cibulky 5 cm hluboko, v nádobě číslo 2, 2 cm hluboko a v nádobě číslo 3, 1 cm hluboko. Zjistili jsme, že nejlépe nám rostli natě v nádobě číslo 1 a 2. Tím pádem jsme si ověřili, že v poslední nádobě byly cibulky nízko pod zemí. (Viz obrázky níže).
Následné využití natí z cibulek
25. dubna jsme v rámci PČ s celou třídou natě z cibulek využili ve studené kuchyni. Se žáky jsme šli nakoupit potřebné suroviny a ve třídě jsme si udělali obložené chleby s cibulkovou natí.
Pomůcky a suroviny:
V rámci studené kuchyně jsme nakoupili tyto suroviny: chléb, máslo Perla, pomazánkové máslo. K další práci jsme využili elektrický kráječ na chléb, nože na namazání, talířky, ubrousky, prkýnko a samozřejmě námi vypěstovanou nať z cibulek.
Bezpečnost a hygiena při práci:
Samozřejmě vždy musíme dbát při práci hlavně na bezpečnost žáků a hygienu. Tentokrát to bylo o to náročnější, že jsme používali elektrický kráječ na chléb. Museli jsme se tedy před tím seznámit s jeho návodem na použití a hlavně s jeho bezpečným používáním, aby se někomu z žáků nestal úraz. Dále jsme ho museli sestavit a zapojit do elektřiny. Se sestavováním jsem žákům pomohla a před jeho použitím jsem je upozornila na bezpečnost při používání s elektrickými přístroji. Před práci s jídlem si samozřejmě všichni důkladně umyli ruce. Samozřejmostí bylo i důkladné opláchnutí natí.
Tyto hodiny PČ se žákům i žákyním velice líbily a velmi rychle nám všem utekly. Žákům obložené chleby velmi chutnali a nahradili jsme těmito hodinami i přestávku na svačinu. Někteří z nich natě z cibulky jedli na chlebu poprvé a velmi jim to chutnalo. Celkově se tyto hodiny povedly a i žáci a žákyně se drželi všech pokynů a bez problémů dodržovali i bezpečnost a hygienu. Všichni jsme si slíbili, že si takovéto PČ zopakujeme, až vypěstujeme zeleninu a uděláme si z ní zeleninový salát anebo zeleninovou polévku anebo obojí. Na tuto práci se však přestěhujeme již do školní kuchyňky, kde máme veškeré vybavení po ruce. Všechny cíle jsme v hodině splnily. Nejenom, že jsme zjistili využití natí z cibulek, ale měli jsme i radost z toho, že jsme si je sami vypěstovali a zároveň i zpracovali. Pro žáky to bylo nejenom příjemné zpestření PČ, ale i si osvojili práci se studenou kuchyní. Já jsem si zároveň mohla ověřit, jak se kdo z nich vyzná při přípravě v kuchyni. Chlapce tato činnost tak nadchla, že si odnesli cibuli sazečku domů na vypěstování natě i doma pro své blízké. Velmi mě to potěšilo a měla jsem z toho dobrý pocit.

Alena Niklová