Archiv: !

Hry se zeleninou rozvíjející smyslové a rozumové poznávání

Hry se zeleninou rozvíjející smyslové a rozumové poznávání
Pomůcky: různé druhy zeleniny, nůž, škrabka, prkénko, talíř nebo tác, párátka na ochutnávku, šátek, připravená tabulka a tužka na zapisování.
Se žáky a žákyněmi 6. a 8. ročníků jsme v měsíci květnu uspořádali v rámci PČ „zeleninový den“. Nejdříve jsme si společně zopakovali, jaké druhy zeleniny známe, do jakých skupin, kterou zeleninu řadíme a jaké jsou možnosti jejího zpracování. K tomuto opakování každý z žáků dostal papír s druhem a složením zeleniny a se zpracováním zeleniny. V této teoretické části jsme se především zaměřili na rozdělení do správných skupin zeleniny, kterou jsem pro žáky přinesla do školy a s kterou jsme i dále pracovali.
Cíl: cílem této části bylo si zopakovat základní znalosti o zelenině, jejích druzích a umět ji zařadit do správné skupiny.
Zelenina po hmatu a chuti
Přinesenou zeleninu jsem všechnu vyskládala na tác. Vše jsem zakryla utěrkou, aby žáci neviděli, jaká zelenina se na tácu nachází. Žáci pracovali ve dvojicích. Jeden z dvojice měl vždy zavázané oči a snažil se po hmatu rozhodnout, jaký plod drží v ruce. Druhý z dvojice na plod pouze pohlédl (nesměl dávat znát, zda kamarád určil zeleninu dobře) a do připravené tabulky zapsal, zda se jedná o zeleninu kořenovou, košťálovou, listovou, cibulovou, tykvovitou, lilkovitou, luskovou anebo hlízovitou. Za každou správnou odpověď dostal každý z žáků ve dvojici bod. Body se pak dvojicím sčítali. Každá dvojice měla tři pokusy. Celkem tedy mohla dostat nejvíce šest bodů.
V další části hodiny jsme poznávali zeleninu podle chuti. Nejdříve jsme společně nakrájeli zeleninu na drobné kousky, dali je na tác a do každého kousku jsme zapíchli párátko. Žáci opět pracovali ve stejných dvojicích, jako při minulém úkolu. Každý člen získal možnost dvou pokusů, aby se zavázanýma očima správně uhodl, jaký plod je nabízen. Za každé správné uhodnutí dostala dvojice opět bod. Mohla zde tedy získat opět maximálně šest bodů. Body se opět sečetly a přičetli se k bodům z předchozího úkolu. Nejúspěšnější dvojice dostala sladkou odměnu. I ostatní žáci dostali drobnost za to, že se úkolu zhostili se zájmem.
Cíl: rozvoj spolupráce, tolerance, kreativity.
Hra na „Novináře“
Pomůcky: bílý papír formátu A4 s nadepsanými otázkami pro každého žáka, psací potřeby
V závěrečné hodině, jsme si se žáky zahráli hru na „Novináře“. Tentokrát žáci pracovali samostatně. Každý z nich dostal na papíře připravené očíslované otázky související s tématem zeleniny. Žáci se rozešli po třídě a vzájemně si kladli zadané otázky. Musel se potkat každý s každým. Pravidlem bylo, že se musí vždy před položením dotazu žáci slušně oslovit a rozhovor formálně ukončit. (Honzo, prosím tě…. Děkuji za tvoji odpověď.).
K jednotlivým položkám si tazatel zapisoval jména pouze těch spolužáků, kteří mu odpověděli kladně. Po uplynutí časového limitu si žáci sečetli počet jmen, která si napsali u každé z otázek a vepsali číslovku do kroužku vedle ní. V závěru jsem se ptala žáků i já na stejné otázky. Žáci odpovídající kladně se hlásili, jejich počet jsem zapisovala popořadě na tabuli. Žáci si kontrolovali, zda jim vlastní, zjištěný počet souhlasí s údajem z tabule. Na úplný závěr jsem zhodnotila práci třídy a ptala se i na to, jak se žáci cítili v roli novinářů a v roli tázaných.
Cíl: osvojení pravidel společenského chování a komunikace, upevnění znalostí o zelenině.
Všechny hry se žákům velmi líbily a bavily je. Nejvíce samozřejmě ochutnávka zeleniny. I tady to však nebylo vždy příjemné, hlavně v případě ochutnávání cibule, česneku anebo syrové brambory. I to však zvládli s úsměvem. Všichni se velice bavili a zažili jsme si i spoustu legrace. Cíle všech úkolů jsme úspěšně splnili, z čehož jsem měla velkou radost. Navíc to bylo pro žáky a žákyně příjemné zpestření hodin PČ.

Alena Niklová