Archiv: !

Městská Policie nám pomáhá

V dubnu a květnu uspořádala na naší škole preventistka Městské policie v Mostě pí.Jungmanová sérii přednášek pro žáky ZŠS, ZŠP a PrŠ. Tématy přednášek byly BESIP- chodec, Bezpečné chování, Kyberšikana, Činnost Městské policie, Trestní odpovědnost a Právní vědomí.
My, žáci z II.PrŠ jsme se zúčastnili besedy o právním vědomí. Dozvěděli jsme se co je to zákon, o kriminalitě mládeže, o přestupcích i trestných činech. Porušíme-li zákon, následuje trest. Nevěděli jsme třeba, že i odhozený nedopalek cigarety na chodníku je znečišťováním veřejného prostranství, přestupkem, za který zaplatíme pokutu. Rušíme-li noční klid po 22.hodině třeba pouštěním hlasité hudby v bytě, porušujeme tím občanské soužití a opět za přestupek zaplatíme. Policista nám také názorně předvedl, jak se bránit proti útočníkovi s nožem a odpověděl nám na všechny naše otázky. Moc se nám to líbilo. napsala Mgr.Ivana Horňáková a žáci II.PrŠ.