Archiv: !

ŠKOLNÍ REKORDY

Charakteristika projektu: Projekt je zaměřen na vytváření rekordů v rámci školy. Jedná se především o shromáždění nejvyššího počtu žáků s předem danými doplňky oblečení či předměty na půdě školy.
První ročník je zaměřen na shromáždění co největšího počtu podkolenek. Každý zúčastněný se dostaví do tělocvičny v podkolenkách, jejichž vzhled není podmíněn žádnými pravidly, dokonce nemusí být ani spárované. Následně proběhne součet všech párů, formace a focení. Vyhodnocen bude také nejoriginálnější pár.

Přínos projektu:
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a zodpovědnosti za pozici v kolektivu
• napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování
• rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce a práce ostatních
• rozvíjí dovednost pracovat v týmu, respektování stanovených pravidel a schopnost ovlivňovat kvalitu výsledku
• rozvíjí estetické cítění
• napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost
• vede k vytvoření kladného pocitu nad vlastním přínosem pro společnost školy
• vede k zodpovědnosti za své jednání v rámci společné aktivity a napomáhá vzbudit hrdost za své konání
• vede k rozvoji kompetence sociální a personálníDne 15. 6. proběhl první ročník Školních rekordů zaměřený na shromáždění co největšího počtu párů podkolenek. V tělocvičně se sešlo 94 roztodivných a bláznivých párů podkolenek. Některé byly opravdu vydařené. Zástupci tříd si zasoutěžili ve vyhledávání stejných párů ponožek a za svou snahu získali výherci drobnou odměnu. Následně byli oceněni majitelé nejoriginálnějších podkolenek. Těmi se stali - Eduard Hrodek 7. BS, Margareta Kandrová 2. AS, Eliška Bendiková 2. A
Zvláštní ocenění získala paní učitelka R. Mayerová, M. Chabrová, paní asistentka M. Ihracká a D. Skoupá za své veselé podkolenky a celkové pojetí kostýmu.
Velké poděkování za navýšení celkového počtu podkolenek náleží paní ředitelce H. Slapničkové, která se dostavila hned ve třech párech podkolenek.
napsala: Mgr. Žaneta Prošková
fotila: Mgr. Lenka Brunnerová
Mgr. Žaneta Prošková