Archiv: !

Sklízení úrody v rámci Pč - 6. tř.

Dne 30. 5. 2012 jsme v rámci PČ sklízeli ze školního záhonu vlastnoručně vypěstované ředkvičky. O záhon se po celou dobu pěstování starali žáci ze třídy 8. A a žákyně ze třídy 6. A, B. Všichni se o záhon starali v rámci předmětu PČ. A protože jsme se o něj starali řádně, pravidelně jsme ho zalévali a odplevelovali, odměnou nám byla velmi pěkná úroda ředkviček. Sami jsme byli velmi mile překvapeni, kolik krásných, velkých a také chutných ředkviček, jsme si na záhonu vypěstovali a následně sklidili. Chlapci ze třídy 8. A si každý vzali část úrody domů, aby se pochlubili rodičům, co vlastnoručně vypěstovali na školním pozemku v rámci PČ. Děvčata z 6. ročníků si také vzaly část úrody domů ukázat rodičům, ale zároveň se domluvili s paní učitelkou, že při pátečních PČ si nakoupí máslo a chléb a udělají si v rámci PČ a také oslav Dne dětí malé pohoštění. Prví hodinu šli společně s paní učitelkou nakoupit do obchodu chléb, máslo a sůl. Druhou hodinu si ve školní kuchyňce připravily společnými silami chleby namazané máslem a obložené vlastnoručně vypěstovanými a sklizenými ředkvičkami. A třetí vyučovací hodinu si v rámci PČ a oslav Dne dětí uspořádaly společnou hostinu. Všem děvčatům obložené chleby chutnaly. Celé PČ se tento den dívkám velmi líbily a byly pěkným zpestřením a odměnou za předchozí starost o záhon.
Další využití sklizeného záhonu
Protože jsme na školním záhonu měli zasazené pouze ředkvičky, a ty jsme 30. 5. Sklidili, jak je popsáno výše, vyvstala otázka, co s prázdným záhonem. Nejdříve ho dívky pořádně odplevelily a společně jsme se dohodli, že na prázdný záhon vysejeme semena dýní. Proč právě dýní? Protože nás za pouhý měsíc čekají letní prázdniny a nebude se mít kdo starat o záhon tak, jako v průběhu školního roku. Bude sice opět rozpis z řad paní učitelek, které se i v rámci prázdnin budou o školní zahradu starat, ale samozřejmě nejde zvládnout obdělávat všechny záhony na pozemku tak jako během školního roku. A protože dýně nejsou tak náročné na údržbu, jako ostatní plodiny, rozhodli jsme se právě pro ně. Navíc na podzim, až opět přijdeme po prázdninách do školy, budeme jejich plody (pokud nám nějaké vyrostou) sklízet a zpracovávat je v kuchyňce anebo také na svátek Halloween, kdy je použijeme na vyřezávání obličejů. Z těchto důvodů jsme se tedy rozhodli na záhon zasadit právě dýně.
Napsala a nafotila Alena Niklová