Archiv: !

Psssst.......právě probíhají závěrečné zkoušky Praktické školy

Letos dělá závěrečné zkoušky pět žáků druhého ročníku Praktické školy dvouleté. Předsedkyní zkušební komise je Mgr.Bendelová, ředitelka školy v Trmicích, dalšími členy jsou Mgr.Slapničková, Mgr.Horňáková a přísedící Mgr.Brunnerová.
14.června zahájila v 8hodin ráno oficiálně paní ředitelka Bendelová závěrečné zkoušky a následovala několikahodinová praktická zkouška z předmětu Ruční práce. Každý si připravil zhotovení výrobku technikou, kterou si vybral z předepsaného seznamu témat. Hodnotily se tak výrobky zhotovené tkaním, drháním, vypichováním a práce s keramickou hlínou. Všichni dnes absolvovali na výbornou. 21.června jsou ústní zkoušky z předmětů Příprava pokrmů a Rodinná a zdravotní výchova. Všichni, celá třída, jsme jim popřáli hodně štěstí a připili jsme si na jejich zdárné ukončení studia.
Napsala a nafotila Mgr.Ivana Horňáková