Archiv: !

Závěrečné zkoušky Praktické školy byly ukončeny

21.června se všichni dostavili k ústním zkouškám. Nervozita byla cítit, ale vlídným a trpělivým jednáním všech pedagogů se podařilo žáky uklidnit. Z Rodinné a zdravotní výchovy byly otázky pro žáky těžší, přesto témata Batole, Novorozenec, Péče o nemocné dítě a Hra a hračka v životě dítěte dopadla chvalitebně. Na Porod je Kristýna připravena na výbornou, snad se jí tyto vědomosti budou jednou hodit. Z Přípravy pokrmů byly zodpovězeny otázky Výživová pyramida, Moučníky, Ryby a mořské plody, Luštěniny a Přílohy. Všichni zkoušky zvládli, Kristýna Heráková s vyznamenáním, na samé výborné.
Napsala a nafotila p.uč. Horňáková