Archiv: !

Zakončili jsme školní rok

Letošní školní rok jsme zakončili poslední akcí, a tou je Školní akademie.
P. uč. Kubíková celou akci zorganizovala a slovem provázela, p. uč. Nekolová a p. uč. Rak zajistili technické zázemí a žáci ze Základní školy speciální i Základní školy praktické svými vystoupeními vytvořili společnými silami dvouhodinový hluboký zážitek pro své spolužáky, pro učitele, ale i pro rodiče, kteří byli našimi hosty.
Závěrečným proslovem poděkovala p. ředitelka Slapničková všem učitelům za celoroční práci s žáky, žákům za jejich výkony a rodičům za spolupráci.

Mgr. Lenka Brunnerová