Archiv: !

Dešťové kapky - radost a užitek

Tento projekt finančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé. Cílem projektu je snížit spotřebu pitné vody.

                                                                                                                                                    

 

„DEŠŤOVÉ KAPKY – RADOST A UŽITEK“

 

„Tento projekt podpořila Nadace Partnerství a Nestlé ve výši26 782 Kč.

www.nadacepartnerstvi.cz

www.nestle.cz

 

Anotace projektu:

Předložený projekt si klade za cíl snížit spotřebu pitné vody a tím ušetřit finanční prostředky na provoz školy, vytvořit nový rozvod zavlažovacího systému s využitím dešťové vody ve skleníku, zvýšit zájem žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy o životní prostředí a jeho ochranu a zapojení rodičů do projektu. Žáci v rámci předmětu Pracovní činnosti a Ruční práce provedou aktivity spojené s umístěním barelů na sběr dešťové vody, prakticky využijí dešťovou vodu při zalévání školní zahrady a skleníku, ve Fyzice si ukážou, jak pracuje čerpadlo,v předmětu Člověk a jeho svět a Přírodopisu se seznámí s hospodařením s vodou a jejím významem a ke Dni vody ve Výtvarné výchově vypracují výtvarné práce.

 

 

Cíle projektu:

Ø  zapojit všechny žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy do projektu

Ø  zapojit rodiče žáků do prací na školní zahradě

Ø  sestavit a zprovoznit soustavu 5 nádob na sběr dešťové vody

Ø  rozvést dešťovou vodu do nového zavlažovacího systému ve skleníku

Ø  snížit spotřebu pitné vody využitím dešťové vody na zalévání skleníku a školních pozemků

Ø  zlepšit estetický vzhled pěti barelů přírodními motivy

Ø  využít samonasávacího čerpadla jako názorné pomůcky při výuce

Ø  využít soustavy barelů jako názorné pomůcky při výuce (spojené nádoby)

 

Výstupy projektu:

1. Sestavení a zprovoznění soustavy nádob na sběr dešťové vody.

2. Využití dešťové vody na zalévání školní zahrady a skleníku.

3. Pomocí samonasávacího čerpadla rozvedení dešťové vody do nového zavlažovacího  

    systému ve skleníku.

4. Uspořádání školní výtvarné soutěže „Hospodaříme s vodou“ ke Dni vody

5. Výstava - instalace výtvarných prací ve vestibulu školy.

               

Spolupracující osoby a organizace:

 • Mgr. Jana Hofferová – organizace projektu, oslovení rodičů, nákup materiálu
 • Petr Rak – jednotlivé práce se žáky v hodinách Pč
 • Lenka Šašková – jednotlivé práce se žáky v hodinách Pč
 • Mgr. Věra Štičková – jednotlivé práce se žáky v hodinách Pč
 • Alena Niklová – jednotlivé práce se žáky v hodinách Pč
 • p. Charamza – sestavení a zprovoznění soustavy nádob na sběr dešťové vody
 • p. Cibulka – sestavení a zprovoznění soustavy nádob na sběr dešťové vody, instalace přívodu elektrické energie k čerpadlu
 • žáci 6. -9. tříd Základní školy praktické a žáci Praktické školy
 • Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o. – již nám dodali 2 barely
 • LIEBEZEIT – HYDRAULIK s.r.o., Mládežnická 343, 41801 Bílina – doprava stavebního materiálu
 • Petr Hoffer - instalace nového rozvodu zavlažovacího systému s využitím dešťové vody, připojení čerpadla
 • Rodiče – tatínci – výkopové práce
 • Rodiče – maminky – instalace soutěžních prací ve vestibulu školy