Archiv: !

Hrátky se slovy

Zájmový kroužek určen nejmladším žákům.

Vedoucí kroužku: Mgr. Bednárová Erika

Kdy: pondělí 11.40 - 12.25

Zájmový kroužek je určen nejmladším žákům, navštěvují jej především děti z druhého ročníku. Scházíme se již od konce září, každé pondělí po 4. vyučovací hodině ve třídě 2. A.

Cílem kroužku je zejména:

1.      obohacování slovní zásoby na základě obrázkového materiálu, učit se chápat význam slov

2.      posilování primárních funkcí mluvidel, směřující k usnadnění mluveného projevu (dechová a fonační cvičení, oromotorika – cviky rtů, jazyka, cvičení mluvidel)

3.      A TO HLAVNĚ - podpora sebevědomí a zvýšení chuti ke komunikování

Mgr. Erika Bednárová – vedoucí kroužku