Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Hra na zobcovou flétnu

Kroužek se schází od konce září pravidelně 1x v týdnu - jednu vyučovací hodinu. Probíhá ve třídě 2. A. Kroužek je určen zejména žákům 1. stupně ZŠP.

Vedoucí kroužku: Mgr. Bednárová 

Kdy: středa 11.40 - 12.25

Kroužek se schází od konce září pravidelně 1x v týdnu - jednu vyučovací hodinu. Probíhá ve třídě 2. A. Kroužek je určen zejména žákům 1. stupně ZŠP.

Cílem kroužku je:

1.      naučit žáky správnému dýchání a tím předcházet některým respiračním onemocněním

2.      motivovat žáky ke hře na hudební nástroj a k vnímání hudby jako celku (estetické vnímání hudby)

3.      naučit žáky základy hry na zobcovou flétnu

vedoucí kroužku: Mgr. Erika Bednárová