Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Animoterapeutický kroužek

Copak je to zvláštní název zájmového kroužku? Dočtěte se více....

Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Chabrová, Mgr. Jana Nastoupilová

 Kdy: Animoterapeutický kroužek je realizován vždy v úterý od 13:30 hod. do 16:00 hod pro cílovou skupinu dětí - žáků základní a střední školy.

Probíhá  pod záštitou pedagogů s podporou dobrovolníků Aaja, o. s. v animoterapeutické místnosti. Maximální počet dětí v kroužku je v pravidelných aktivitách 5 dětí vždy s ohledem na počet přítomných dobrovolníků. Cílem společných setkávání je vzájemné prolínání světa dětí a zvířat prostřednictvím animoterapie. Ta slouží jednak jako samostatná metoda ucelené rehabilitace, ale také jako relaxační prostředek a motivační prvek. Děti jsou zapojovány do aktivit v individuální, ale také ve skupinové formě.  V rámci kroužku jsou užívány i jiné obsahy aktivit, které souvisí se zvířaty, přírodou a environmentální výchovou.