Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Uhelné safari

Žáci 9. a 6. ročníků navštívili těžební lokalitu ČSA.

V rámci environmentální výchovy ve škole, nám paní učitelka Hofferová zajistila ve spolupráci s těžebními společnostmi Uhelné safari. Tyto exkurze probíhají v těžebních lokalitách. Této exkurze se zúčastnili žáci a žákyně 7. a 9. ročníků ze třídy 9. A a žáci z 6 ročníků ze třídy 6. A v doprovodu paní učitelky Aleny Niklové a paní asistentky Jany Volrábové. Průvodcem z těžební společnosti byl pan Josef Gerthner.

Exkurze proběhla dne 17. 10. 2012. Absolvovali jsme s žáky trasu 1.

Trasa: Rekultivace – Hipodrom Most, přejezd k lokalitě ČSA, vnitřní vyhlídková terasa lomu, těžba skrývky rýpadly KU800 a RK5000, těžba uhlí rýpadlem KU300, ukládání nadložních zemin – zakladač ZP6600, přeprava uhlí a skrývky pomocí dálkové pásové dopravy. Při zpáteční cestě do Mostu ukázka dalších rekultivací – areál děkanského kostela, jezero Most.

Všem žákům i pedagogickému doprovodu se exkurze velmi líbila. Dozvěděli jsme se velmi mnoho nových věcí, hlavně o povrchové těžbě a velkostrojích, které ji provádějí. Na všechny otázky jsme od pana Gerthnera dostali odpovědi. I jeho přístup i přístup pana řidiče byl velmi vstřícný a velice příjemný. Počasí nám také velmi přálo, a proto mohly vzniknout i pěkné fotografie. V závěru exkurze naše žáky pochválili za vzorné chování během celé exkurze, což nás samozřejmě velmi potěšilo. Byl to velice příjemně prožitý den, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho nového.

Napsala: Alena Niklová