Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Recyklohraní - Třídíme odpady v 1. A

V hodině Pracovních činností jsme se učili třídit odpady - papír, plasty a sklo.

Žáci 1. A se v hodině Pracovních činností učili třídit odpady - papír, plasty a sklo. Dozvěděli se, jakou barvu mají kontejnery na odpady, jaké odpadky se do kontejnerů mohou házet, osahali si jednotlivé materiály a přiřazovali obrázky s odpadky k malým popelnicím. Z letáků si vystříhali obrázky, ze kterých příští hodinu vytvoří koláž. Po získání informací o třídění odpadů žáci společně vypracovali pracovní listy Odpady a obaly z programu Recyklohraní.

Třídění se žákům velmi líbilo.

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová