Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Hudební kroužek

Zájmový kroužek pro všechny žáky školy.

Vedoucí kroužku: Jana Hofferová ml.

Letošní školní rok bude zaměřen na poznávání hudebních nástrojů, stylů a skladatelů.
Je určen žákům celé naší školy každé úterý od 13.30 – 14. 15 hodin.

Co nás čeká?

·         Nácvik správného dýchání

·         Správné vyslovování

·         Rytmizační cvičení

·         Hudební hry

·         Lidové a umělé písně

·         Exkurze do Základní umělecké školy

·         Návštěva pěveckého sboru Střední pedagogické školy

Příprava na pěveckou soutěž Bořeňská čarodějnice