Archiv: !

Logopedická exkurze

V úterý 6. 11. 2012 navštívily naši školu frekventantky kurzu Logopedický asistent – preventiva řečové výchovy.

V úterý 6. 11. 2012  navštívily naši školu frekventantky kurzu Logopedický asistent – preventiva řečové výchovy. Cílem jejich návštěvy bylo poznat v praxi to, co již slyšely nebo uslyší na přednáškách. Viděly, jak se pracuje se sluchově postiženými žáky včetně znakové řeči, seznámily se s komunikací u autistických dětí a poznaly typické projevy dětí s dysartrií a dysfázií. Návštěva v naší škole byla určitě přínosná pro jejich vlastní práci.

                                                                                                                      

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu