Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Život není legrace

…je název programu Střediska výchovné péče Dyáda.

Naši třídu 6. A navštívila sociální pracovnice Marie Škudrnová a speciální pedagožka Blanka Uldrychová. Žáky seznámily s nebezpečím požívání drog, jaké drogy způsobují nemoci, jak se drogy dělí a ukázaly žákům jednotlivé druhy drog. Žáci se zapojili do rozhovoru a bez ostychu odpovídali na otázky pracovnic Dyády. Přednáška se jim velmi líbila a byla pro žáky přínosem.

Pracovnicím Dyády děkujeme za pěknou přednášku.

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová