Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Taneční kroužek

Pro velký zájem byla letos zahájena činnost i tanečního kroužku.

Vedoucí kroužku: Charvátová Hana

 

Taneční kroužek probíhá od 1.11.2012 každý čtvrtek od 13.30 - 14.30 hod. Je určen zájemcům  druhého stupně ZŠ praktické a zaměřen je  především na volný - kreativní tanec a základy orientálního tance. Důraz je kladen na správné dýchání, správnou koordinaci pohybu, na různé taneční kombinace a jednoduchou choreografii.

Do kroužku se nahlásilo 16 dětí, 13 dívek a 3 chlapci.