Archiv: !

Přírodopis nás baví - 6.A

Žáci 6. A se seznamovali se zástupci obojživelníků.

Hlavním cílem hodiny přírodopisu bylo seznámit žáky se zástupci obojživelníků a s jejich rozmnožováním. Ke splnění cíle přispěla vzdělávací pomůcka Krabice obojživelníků a plazů. Žáci se seznámili s žábami (ropucha, rosnička, blatnice, kuňka a skokan), které u nás žijí, prohlédli si obrázky a přiložili je ke jménu žáby. Poprvé viděli vajíčka žab, které též přiložili k jednotlivým žábám. Velmi se jim líbil poslech kvákání žab. Seznámili se s jednotlivými vývojovými stádii vajíčka skokana hnědého a čolka obecného. V závěru hodiny se žáci rozdělili do dvou skupin, ve kterých nejdříve hráli pexeso a potom společně skládali puzzle. Hodina se žákům velmi líbila.

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová