Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Děkujeme PRO.MED.CS Praha a.s.

Poděkování představenstvu společnosti za poskytnutí finančního daru na nákup pomůcek pro naše žáky.

Z finanční částky, kterou škole darovala společnost PRO.MED.CS Praha a.s., jsme zakoupili:

  • SMART tabuli, kterou jsme nainstalovali do multimediální učebny – využití pro všechny třídy školy
  • do tří tříd, kde jsou žáci s těžkým zdravotním postižením (imobilní, autismus, Downův syndrom apod.) speciální tabule
  • dvě sestavy pro tělesnou a rehabilitační výchovu – využití pro všechny třídy školy, zvláště pak pro žáky s tělesným postižením
  • 10 iPadů s obaly – pro žáky především s autismem (v současné době máme ve škole 22 žáků s PAS), ale i pro ostatní žáky, kteří se vzdělávají speciálními metodami učení (strukturované vyučování, globální čtení apod.)
  • kurz pro 12 pedagogů – „Využití dotykových tabletů pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami“

Děkujeme.

Mgr. Hana Slapničková - ředitelka školy