Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Podzimní ekologická soutěž základních škol

Kdo letos vyhrál?

V listopadu proběhla na naší škole Podzimní ekologická soutěž 6. a 7. tříd, na kterou byli pozváni žáci ze základní školy speciální a praktické z Litvínova, Janova, Chanova a samozřejmě z naší školy. Bohužel žáci z Chanova a Janova se nedostavili.

Soutěžilo pět žáků z naší školy a pět žáků z Litvínova. V soutěži si prověřovali znalosti z oblasti rostlin, živočichů, zeleniny, podzimních prací, hlasů zvířat, ptáků, hádali, co je v kouzelném sáčku a na závěr skládali puzzle.

A jak soutěžení skončilo? Kdo vyhrál? Zvítězil a 1. místo získal Ivan Mešo z litvínovské školy, na druhém místě se umístila Marie Horváthová a na 3. místě skončila Sabina Fraňová, obě dívky z 6. A naší školy. Žáci dostali diplomy a odměny. Ostatní si odnesli čestné uznání za účast v soutěži a malou odměnu.

Poděkování patří paní učitelce Trnkové, že se žáky z Litvínova přijela, paní ředitelce a společnosti proOFFICE za odměny.

 

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová