Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Učení s iPADEM nás baví - 6.A

…k učení nemusíme používat jen sešit a učebnici, jde to i jinak.

Žáci 6. A využívají ve výuce iPad, který sponzorským darem škola získala.

V českém jazyce pracují s programem Písmenka. Formou doplňování písmenek do slovních spojení si žáci procvičují základní pravopisné jevy a upevňují si znalosti získané ve výuce.

V matematice pracují s programem Matematika s mat-ufouny, ve kterém si zábavnou formou procvičují a upevňují základní matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Aplikace obsahuje dvě atraktivní hry: Bingo a Lovec mat-ufounů. Obě hry jsou navrženy tak, aby si děti hravou formou zautomatizovaly tolik důležité početní spoje a rychle tak zlepšily své školní výsledky.

Procvičování je pro žáky velmi zajímavé a hlavně užitečné.

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová