Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní projekt: Adventní zpívání u vánočního stromku

...nastal čas vánočních písní a koled v podání našich žáků...

Charakteristika projektu: Zpívání vánočních písní, má mezioborový a mezikulturní charakter: 
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, 
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, 
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace, 
- podporuje pozitivní vztah k tradicím a lidové slovesnosti, 
- upevňuje osvojování cizího jazyka, 
- posiluje sociální chování a sebeovládání. 
Přínos projektu: vede k rozvoji mezilidských vztahů a podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální. 

Těšení se na Vánoce umocňuje zpěv vánočních písní a koled v podání našich žáků u vánočního stromku v hale školy. Hodina Hudební výchovy probíhá u vánočního stromku, kde se střídají jednotlivé třídy, aby uctily vánoční svátky zpěvem nacvičených písní.

Mgr. Lenka Brunnerová