Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Vánoční trhy

9. A navštívila vánoční trhy

V rámci předmětů slohového výcviku, literární výchovy a občanské výchovy navštívila třída 9. A mostecké vánoční trhy. Žáci si zde mohli nejenom zakoupit různé vánoční dárečky, ale hlavně se seznámili se staročeskými řemesly. Mohli zde vidět při práci kováře v provizorní kovárně, brašnáře, jak vyrábí a šije kožené brašny, přadlenu, která spřádá ovčí vlnu a další staročeská řemesla, která už v dnešní době nejsou tak běžně k vidění. S žáky jsme si tímto připomněli staré české zvyky, o kterých si vyprávíme. Všichni řemeslníci a řemeslnice byli zároveň oblečeni v dobových kostýmech, které navozovaly tu správnou staročeskou atmosféru. Dále si zde žáci a žákyně vyzkoušeli zdobení perníčků, pouštění lodiček z ořechů a také velmi oblíbený vánoční zvyk lití olova. Ke všemu byly názorné ukázky a navíc se žáci mohli zeptat, pokud jim něco nebylo jasné anebo nevěděli. Viděli zde také živé ovce a kozy, které neodmyslitelně patří k Betlému a mohli si je i pohladit.

Touto návštěvou jsme strávili velmi příjemné dopoledne a navíc se žáci seznámili s mnoha starými řemesly, s kterými se v dnešní době již tak často nesetkávají, ale přesto patří k nezapomenutelným staročeským zvykům.

Napsala Alena Niklová – třídní učitelka 9. A

Nafotil Jára Pospíšil – žák 9. A